La comunitat educativa està revolucionada per les condicions en què es presenta l'inici del nou curs. Els professionals sondejats per aquest diari a primària i secundària coincideixen que la Generalitat ha agafat a tothom amb el pas canviat amb el seu darrer cop de volant, que modifica les condicions que el mateix conseller havia anunciat repetidament. El fet que no hi hagi hagut una comunicació prèvia a través dels responsables regionals afegeix un enuig addicional pel que fa a les formes. Efectivament, als mestres els caurà al damunt una tasca incerta i de grans proporcions, i la falta d'un criteri clar consolidat afegeix nerviosisme a la situació. És cert que estem en una situació canviant dominada per una epidèmia amb la qual es comprova que les previsions salten pels aires. Però no ho és menys que el departament està transmetent el seu propi desconcert a equips que necessiten terra ferma a la qual aferrar-se per tal de poder fer el que, al final, serà decisiu: l'organització centre per centre i el compromís del professorat. Allà on hi hagi capacitat per trobar solucions i professionals disposats a lluitar, acabarà funcionant.