L'evangeli d'aquesta setmana (Mt, 21, 28-32) ens exposa el fet de la conversió personal quan descobrim Jesucrist i en què consisteix realment aquesta. Mateu parteix d'un entorn d'enfrontament amb els grans sacerdots i mestres de la llei. És important tenir-ho present per comprendre la paràbola. Els demana la seva opinió: un home tenia dos fills i li diu al primer que vagi a treballar la vinya. La resposta d'aquest és «no ho vull», però després, penedit, hi va anar (v.29) Aquell home va anar a trobar el segon i li digué el mateix. Ell va respondre: «de seguida, senyor». Però no hi va anar. D'aquests dos, qui penseu que va fer la voluntat del Pare? Li responen: «el primer» (v.28-31)

A partir d'aquí l'evangelista ja remarca l'aspecte personal de la conversió: «En realitat us dic que els publicans i les prostitutes -gent de mala reputació- us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu». Vida eterna. Pensem que parla amb persones de prestigi.

I els recorda el fet del testimoni que no han seguit: «Perquè vingué Joan -el Baptista- a encaminar-vos a fer el que és just i no el creguéreu; mentre que els publicans i les dones de mala vida -gent de mala reputació- hi van creure; en canvi, vosaltres ni després de veure això no heu pensat de penedir-vos ni creure-hi» (v.32)

Ez 18, 25-28, diu que «si el malvat deixa de cometre el mal, viu rectament i obra el bé, salvarà la vida. Si reconeix les seves infidelitats i se'n converteix, no morirà pas, sinó que viurà».

En definitiva, la conversió suposa un descobriment, un canvi en la vida i d'actitud, sobretot, amb una nova fe que ens il·lumina. No n'hi ha prou de creure, també cal actuar en conseqüència.

Elisa Fernàndez acompanya interns de la presó de Quatre Camins quan en surten. Els encamina perquè puguin valdre's per ells sols. L'experiència de vida que n'ha rebut l'ha convertida. «Compartint el dia a dia amb aquestes persones, puc dir per per a mi són un regal, enriqueixen la meva vida com a ésser humà, i alhora m'ensenyen i aprenc a vèncer les meves contradiccions i egoismes i a valorar i agrair, així m'adono que tot el que tinc m'ha estat donat». «Jesús ens anuncia el Regne del Cel a nosaltres els pobres, els menyspreats, els perseguits». (Font: Revista Evangeli i Vida)

No fa gaire morí el bisbe Casaldàliga, qui es rebaixà a l'alçada de tot el poble que l'acollia, per no distingir i ser-ne servidor. Són experiències de conversió actuant, fent.