El març del 2012 el ple de l'Ajuntament va aprovar un Pla d'Ajust que comportava unes obligacions en tots els àmbits, també en el dels ingressos corrents. El 2013 aquest Pla es va ampliar amb un crèdit ICO de 7 milions d'euros a retornar en un període de 10 anys -fins al 2023. Arribar a aquella situació no va ser casual, l'Ajuntament s'hi va veure abocat com a conseqüència del deute acumulat fruit d'anys de mala gestió i d'un increment, any rere any, de la ràtio d'endeutament, que llavors ja superava el llindar del 100 %.

Eren temps foscos que ens han deixat una herència nefasta i una situació econòmica estructural molt complexa. Berga se'n va deslliurar democràticament el maig del 2015 quan el timó polític del govern va canviar de mans i va començar un període d'un esforç enorme per controlar la despesa, l'inici de revertir el deute amb l'objectiu d'eixugar-lo al més aviat possible. Era i és una feina desagraïda però necessària per portar l'Ajuntament cap a un punt on pugui començar a remuntar. El mèrit, creiem, és fer-ho sabent prioritzar les despeses imprescindibles de manera que la gent se'n ressenti el mínim possible.

Un ajuntament que econòmicament no se'n surt no pot prestar el servei que els veïns i veïnes es mereixen. Davant d'aquest dilema, podíem seguir en el cercle viciós de l'endeutament i anar tirant, però hem decidit un punt d'inflexió per poder abordar allò que creiem que no pot esperar més: la situació de degradació del barri vell, les millores als carrers i equipaments de la ciutat i garantir els drets bàsics de la gent que ho passa malament. Creiem que són les prioritats d'aquest moment i l'única manera de fer-hi front immediatament és incrementar una mica els ingressos, aprofitar el segon any de carència del crèdit ICO i altres mesures en la línia de refinançament que anunciarem durant els propers mesos.

En aquest context, al ple municipal vam proposar un increment de l'IBI que suposarà, de mitjana, un augment de 25 euros en el rebut anual d'una propietat; un increment de 380.000 euros en ingressos per impostos directes a les arques municipals. En aquest mateix ple també vam aprovar bonificacions que van passar desapercebudes, però no per això menys importants, per exemple: una bonificació del 50 % als immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia provinent del sol i un recàrrec del 50 % als béns immobles que es trobin desocupats de forma permanent durant un mínim de 2 anys.

Durant els pròxims mesos la gent podrà valorar si l'hem encertat o ens hem equivocat, en aquest i en tants altres temes. Segur que hi haurà opinions per a tots els gustos. En qualsevol cas, sempre decidim i decidirem en funció dels principis que ens van dur a implicar-nos en política sense esperar atzars ni salvadors.