La Generalitat està fent d'una forma ben visible un esforç per restringir tant com sigui possible totes les activitats que suposen contacte de persones sense arribar al confinament. El tancament de bars i restaurants ha tingut un resultat decebedor, si bé queda el dubte de si, havent-los mantingut oberts, la situació seria a hores d'ara encara pitjor del que és. Gairebé dues setmanes després de l'aplicació d'una mesura que és dolorosa des del punt de vista social i molt traumàtica econòmicament, les xifres covid de Catalunya empitjoren globalment i només experimenten petites millores parcials. En aquesta situació, és plausible que la Generalitat, a l'empara de l'alarma declarada per l'Estat, pretengui reduir l'activitat social al mínim imprescindible per no aturar l'economia, amb l'esperança d'evitar un confinament total. Tanmateix, una vegada més el Govern s'embolica amb mesures confuses de molt difícil compliment i encara més difícil control, com ara la prohibició de moure's dins de les àrees metropolitanes. El municipi no és un terme funcional a Barcelona o a Manresa. Un pla d'acció ben fonamentat ho hauria de tenir més present.