Els propietaris de l'escola Joviat de Manresa estan en negociacions per traspassar a la Generalitat tot l'ensenyament obligatori que ofereixen amb un règim concertat al seu centre de la Muralla de Sant Francesc. L'empresa mantindria com a propi l'ensenyament no obligatori que desenvolupa al seu centre de Valldaura (batxillerat, cicles formatius, la prestigiosa escola d'Hoteleria) i es desprendria de la resta. En principi, no hi ha cap mal en el fet que l'ensenyament concertat, que té a Catalunya un pes molt destacat com a fruit de circumstàncies històriques, vagi passant a la xarxa pública. Tot i així, caldrà una operació de traspàs molt curosa per tal que no es formi un gran desgavell amb les mil cent famílies implicades i el centenar de professors afectats. Alhora, és una llàstima que les difícils condicions econòmiques en què funciona la concertada facin posar punt final a una història pedagògica que vincula una bona colla de generacions. Joviat, que recull també el llegat de la Badia-Solé, és una alternativa pedagògica valuosa i valorada. La pèrdua de pluralitat que significarà la seva eventual desaparició de l'ensenyament obligatori serà una pèrdua per a la Catalunya Central.