I si aquest 20 de novembre canviéssim la història i no haguéssim de denunciar que al món 200 milions d'infants no gaudeixen del seu dret a l'educació? I si no haguéssim de parlar, com fem cada any, de la xacra del maltractament infantil (dret a la protecció contra els maltractaments), o dels desnonaments de famílies amb fills i filles petits (dret a l'habitatge), o de les discriminacions que pateixen les nenes en la seva promoció educativa o personal (dret a no ser discriminat)? I si per un cop no ens calgués parlar dels centenars de famílies amb pocs recursos que no poden inscriure els seus infants en activitats de lleure o que estan en llistes d'espera per poder accedir a una plaça en centres socioeducatius? En resum, què passaria si aquest any no celebréssim el Dia dels Drets dels Infants?

I és que avui es commemora aquesta diada que recorda l'aprovació el 1989 per part de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets dels Infants i que manifesta la revolucionària idea que els infants són ciutadans de ple dret amb drets innats i irrenunciables que les nostres societats hem de preservar.

Certament, aquest no és el millor any per plantejar aquesta hipòtesi. La covid-19 i la crisi sobrevinguda han agreujat les condicions de vida ja extremadament complicades de milers de famílies: pares i mares que han perdut la feina i han patit una brutal davallada d'ingressos, que impossibilita cobrir les necessitats diàries bàsiques; problemes de connectivitat que han dificultat l'educació dels infants i han augmentat la bretxa digital; increment dels trastorns de salut mental infantil? Les entitats que acompanyem infants i joves hem detectat aquestes i altres situacions que els darrers mesos han afectat de ple els infants.

Per tant, avui és més necessari que mai tornar a posar sobre la taula que els drets dels infants continuen sent conculcats. I també evidenciar la insuficient voluntat política a l'hora de protegir la baula més feble de la societat. Un any més hem de denunciar que la iniciativa de cobrir les necessitats educatives i emocionals d'aquests infants en situació d'extrema fragilitat acaba sent massa sovint responsabilitat d'entitats socials que fan una tasca immensa desenvolupant projectes que esdevenen insuficients sense una visió global i integral.

Com a entitat volem col·laborar en aquest canvi i contribuir a dignificar els infants, els joves i totes aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Necessitem més recursos. Necessitem més iniciatives. Cal anar molt més enllà i una vegada per totes posar al centre de qualsevol política els infants i els seus drets. Potser així aconseguirem que no sigui necessari celebrar mai més el Dia dels Drets dels Infants per denunciar que en moltes parts del planeta no es respecten els seus drets innats. Centrem-nos en la construcció d'un món millor per a les nostres nenes i nens.