L'any passat, quan la pandèmia era un futur inimaginable i l'economia evolucionava favorablement, el Bages ja va donar senyals de flaquejar. El darrer anuari comarcal del BBVA ens mostra una comarca que el 2019 ja no seguia el ritme de les més poblades i més desenvolupades, que és el grup dins el qual ha de competir. El valor afegit brut (VAB) el paràmetre que millor defineix l'estat d'una economia, va retrocedir en el sector industrial, que és determinant per al Bages. Com a resultat, l'evolució durant l'exercici va ser pitjor que la mitjana de Catalunya i molt pitjor que el de les comarques més importants. El Barcelonès i els dos vallesos es van situar per sobre d'1, mentre que el Bages es va quedar en un 0,3 % de creixement. Es podria mirar una mica més enrera i, veient l'evolució positiva dels dos anys anteriors, concloure que el 2019 va registrar una desinfada conjuntural. Però l'evolució acumulada desmenteix aquesta idea. L'economia del Bages estava perdent empenta ja abans de la covid, i la pandèmia l'haurà rematat. El govern català hauria de tenir present com n'és de clau per a l'equilibri del país, i no creuar-se de braços.