En un món tan dispers, canviant i agitat com el nostre és d´agrair la culminació de la publicació de la narrativa catalana completa de Josep Tomàs Cabot, l´escriptor central amb la trajectòria literària més prolífica, sòlida i perspicaç. En total, són gairebé tres mil pàgines de sàvia literatura, aplegades en cinc volums, publicats només en dos anys. Aquest conjunt de novel·les i relats, revisats de cap i de nou, té un estudi preliminar, extens i rigorós, de l´escriptor Llorenç Capdevila i es clou amb un epíleg, més global i personal, de l´enyorat Josep Maria Aloy. Malauradament no és habitual poder disposar, com a lectors, de l´obra completa d´un escriptor. Sobretot si és narrador i escriu en català. Són edicions d´una gran envergadura, generalment poc comercials, però de gran interès per al lector i l´estudiós de la literatura. Especialment quan alguns dels textos recuperats són introbables o descatalogats. Ens manquen, però, encara les obres completes de Joaquim Amat-Piniella, malgrat l´encomiable tasca de l´editorial Ensiola per recuperar-ne alguns títols, de Ramon Vinyes, Josep Maria Planes i Aurora Bertrana, per esmentar només uns quants casos propers. I el mateix podríem dir de l´obra de Joan Perucho, Teresa Pàmies i Jesús Moncada. En un país en què posem moltes primeres pedres i coronem poques teulades, reunir ordenadament l´obra d´un autor i presentar-la al públic en una edició acurada i manejable, ben comentada i en un termini raonable té gairebé tan mèrit com posar la lluna en un cove. I, amb tot, cal tenir ben en compte que qualsevol llibre -ni que es tracti d´una obra completa- no es pot dir que sigui ben completa sense que el lector n´hagi completat la lectura.