Ha quedat definitivament constituïda pel Govern l´anomenada Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, un ens on l´Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona s´asseurà amb representants dels consells comarcals del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona i dels ajuntaments de les respectives capitals. L´objectiu és que aquesta taula sigui el marc on es debatin i s´acordin les polítiques de mobilitat que afecten aquestes comarques, i especialment la prestació dels serveis públics de transport. La definició d´objectius atorga a aquest nou ens una àmplia capacitat per definir, planificar i aplicar polítiques de transport i d´infraestructures. Sobre el paper, neix un instrument útil que deixarà perfectament definida i consagrada la veu local en la presa de decisions. En la pràctica, caldrà veure si aquestes taules no es convertiran en un bonic decorat darrere del qual continuarà decidint qui té la veritable capacitat de decidir. Hem de confiar en la bona fe de qui les crea i que, de debò, aquesta taula servirà la funció de descentralització del poder per a la qual ha nascut.