Les modificacions introduïdes ahir per la Generalitat en l'anomenat pla de desescalada suposen un retrocés poc substancial considerat en conjunt, però sí que ho és per al sector de la restauració, que és el més afectat per la nova regulació. Decisions sobre si el nombre de persones reunides en una llar ara o per Nadal pot ser de sis o de deu no són, en la pràctica, molt determinants, ja que el compliment quedarà a mans de la ciutadania, perfectament conscient que l'administració té poquíssimes possibilitats de fer que els incomplidors rebin alguna conseqüència, més enllà del potencial perjudici a la seva salut. En canvi, les decisions que es prenen sobre l'hostaleria tenen efectes concrets sobre propietaris i sobre empleats. Que la nova restricció horària convisqui amb la possibilitat, completament nova, que les unitats familiars es desplacin gairebé lliurement per tot el país, resulta difícil d'entendre, i la Generalitat hauria d'haver fet un gran esforç argumentatiu per explicar-ho. Novament, el cost de les mesures es reparteix de forma molt desigual, i la Generalitat ho justifica poc.