La fiscalia ha presentat una querella contra el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que reuneix una quarantena de municipis i està presidit per l'alcalde de Manresa, i contra l'empresa Vilà Vila per haver infringit les normes marcades per decret de la Generalitat que obliguen a tractar amb una cura especial les deixalles mèdiques considerades infeccioses abans de dipositar-les als abocadors. Segons la normativa, els residus d'aquest tipus han de ser tractats en una de les tres plantes de reciclatge que hi ha a Catalunya autoritzades per fer-ho. Segons la fiscalia, la Guàrdia Civil va trobar en inspeccions a l'abocador que ni el trasllat ni l'allotjament a l'abocador de Manresa no es realitzaven amb les mesures pertinents. L'informe suggereix que residus infectats de covid haurien pogut resultar perillosos per a la salut pública. La reputació del Consorci no indueix a considerar probable que s'hagi treballat amb descura en un tema tan delicat, però cal aclarir amb detall què ha passat i no deixar dubtes al respecte. Cal aclarir-ho amb el màxim rigor, per bé o per mal.