El projecte de FGC de soterrar el tram de línia que va de Manresa Alta a Manresa Baixador ha generat la discrepància d'En Comú Podem, que considera un error dedicar seixanta milions d'euros a aquest soterrament i no a la creació de l'anomenat tramvia del Bages, i de la Taula de Territori, un grup liderat per la Cambra de Comerç que ha llançat una crítica contundent basada en el fet que, al seu entendre, el projecte no ha estat prou consensuat. Segurament, el dilema entre aquesta inversió o una altra és un fals dilema. El problema de partida és que el projecte de convertir les velles línies de FGC al Bages en un tramvia comarcal , del qual es va fer molta propaganda, s'hauria d'haver executat fa anys, quan tocava; si s'hagués fet, ara no hi hauria dilema possible. En segon lloc, l'operació no s'encara només com una inversió per a la mobilitat, sinó que té un gran component urbanístic del qual Manresa n'obtindria un benefici transformador. El debat sobre el projecte és útil i necessari, però hauria de tenir presents aquestes dues consideracions, i no hauria de ser limitador.