En el relat de l'evangeli de Marc d'aquest diumenge podem descobrir un doble oferiment: Jesús ens convida a ser seguidors seus i a convertir-nos; això és canviar els valors per transformar la nostra vida i seguir Jesús. Aquest seguiment comporta una missió: fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Fixem-nos en els conceptes clau d'aquest relat: conversió, seguiment de Jesús i Regne de Déu. I quin és el seu significat? Analitzem-ho de manera breu:

Jesús proclama la Bona Notícia i crida a la conversió; és a dir, al canvi de rumb, d'horitzó, de mentalitat. Convertir-se és prendre una actitud nova, una mentalitat creadora, creure en l'Evangeli, creure i confiar en el seu missatge. Aquesta és la conversió fonamental!

El segon concepte significatiu és la invitació que fa Jesús a seguir-lo, ell no és un solitari que anuncia idees estranyes, sinó algú que arriba al cor de les persones. No és un rabí que des de la seva càtedra adoctrina els seus deixebles, ser cristià, és a dir, seguidor de Crist, no és aprendre doctrines, sinó seguir Jesús en el seu projecte de vida, identificant-nos amb el seu programa i reproduint en nosaltres les seves actituds. L'única manera de mirar la vida com la mirava Jesús, de sentir les coses com ell les sentia, d'actuar com ell actuava, és orientant la nostra vida a construir un món més humà i més just. Aquesta és la manera de construir i de fer present el Regne de Déu.

No és fàcil, però quan es treballa en aquesta direcció, la fe es transforma, es fa més creativa i, sobretot, més evangèlica i humana.