La covid-19 ens ha canviat la manera de veure la vida. Aspectes que abans del confinament crèiem que eren gairebé impossibles d'aplicar, hem vist com es convertien en una realitat en un temps rècord. El teletreball, per exemple, ha suposat una nova manera de treballar per a moltes persones. I hem vist com en àmbits com l'ensenyament, la medicina, el comerç i tants i tants altres sectors, la tecnologia esdevenia un pilar fonamental.

Tanmateix, la nova situació generada per la Covid-19 ha evidenciat la necessitat de resoldre les mancances tecnològiques que hi ha en alguns territoris de Catalunya. Desplegar la tecnologia arreu del país vol dir treballar per la cohesió territorial i la igualtat d'oportunitats. No hi pot haver cap poble, per petit que sigui, que no disposi d'una connectivitat a Internet, no tingui cobertura o no pugui veure la televisió. Sí, encara hi ha pobles a Catalunya que no poden sintonitzar bé la televisió. Disposar de totes aquestes tecnologies i infraestructures en els nostres municipis ha de ser una prioritat com a país.

És clau el paper que han de tenir les administracions i els poders públics per aconseguir tenir un país connectat, un país accessible a l'entorn digital afrontant la situació d'escletxa digital que existeix entre territoris, i per tant, garantir-ne la igualtat d'oportunitats entre ells. Una millor connectivitat pot ser essencial en termes de lluita contra el despoblament i pèrdua poblacional, així com la reactivació econòmica a través d'accions que ajudin a enfortir-la i a impulsar-la. Aquesta infraestructura que ajuda a quedar-se al municipi, a no haver de renunciar a viure-hi, pot ajudar a crear ocupació, a atraure talent i professionals liberals, a ser més competitius en determinats sectors com el turisme, i a atraure empreses generant riquesa i ocupació. En definitiva, és una de les polítiques socials del segle XX.

La pandèmia ha visibilitat encara més aquesta necessitat que ja venia sent una reivindicació de fa temps. Catalunya té una distribució territorial asimètrica amb unes necessitats diverses en funció del municipi i comarca. I aquestes necessitats s'han de cobrir, i hem de fer-hi front justament per a garantir una igualtat d'oportunitats per als nostres pobles. Hem de cuidar del nostre entorn, dels municipis i les comarques, i les administracions han de posar tots els seus recursos per a pal·liar i corregir sinergies. Hem de donar oportunitats i serveis al món local i a la seva gent per tal de garantir l'equilibri territorial.