Les dades de contagis a les escoles i els institut de la Catalunya Central, igual que les de tota la resta del país, ens diuen que el curs escolar està funcionant amb relativa normalitat malgrat l'enorme trasbals que ha suposat la pandèmia. Una vegada i una altra es confirma l'encert de la Generalitat en mantenir ferma la seva decisió d'obrir les aules, i es confirma que la feinada que ha fet el professorat ha estat útil i fèrtil. Mantenir escoles i instituts en funcionament és essencial no només per garantir l'ensenyament de la nova generació sinó, també, per mantenir l'esquelet bàsic de l'ordre social normal. Tanmateix, dir tot això no hauria d'impedir reconèixer que les mesures anticovid han suposat sacrificis importants en la qualitat de l'ensenyament. La pèrdua d'assignatures optatives i els condicionants amb què s'organitzen els horaris i les classes han estat un preu molt alt. Alabar i aplaudir els esforços no hauria d'impedir afirmar, alhora, que molts centres no estan impartint les classes amb la qualitat exigible. Cal tenir-ho clar, no fos cas que el que es fa ara s'acabés trobant normal.