El carrer de Na Bastardes de Manresa ha anat quedant arraconat per la decadència del Centre Històric i avui és un erm que només sembla recuperar la seva funció ciutadana quan, durant la Festa Major, esdevé un dels llocs preferits pels incívics per orinar fora de test, una funció que comparteix amb la veïna baixada de Sant Pere. El despoblament de Na Bastardes i de la Baixada dels Jueus (un dels carrers amb més història i amb més caràcter de la ciutat, però també un dels més rònecs) va generar un forat negre just darrere de l'Ajuntament. Ara, l'espai deixat al llarg del temps pels enderrocs ha estat agençat pel govern municipal i decorat amb murals. L'estampa resultant és xocant de debò. La decrepitud té una certa fotogènia, i allà llueix amb tot l'esplendor. Tanmateix, a banda de crear una postal curiosa i cinematogràfica, l'Ajuntament ha deixat un tema pendent. El xamfrà de Na Bastardes, Llops i Vallfonollosa haurà de tenir alguna solució, si no es vol que l'encant que la novetat aporta ara a aquell racó vagi esdevenint la imatge paradigmàtica de la Manresa ruïnosa.