Per primera vegada, des de la creació de la Catalunya Central, disposem d'un inventari complet de les entitats culturals existents en les 170 poblacions que la formen. Durant aquest darrer any, els Serveis Territorials de Cultura han recollit i classificat les dades de fins a 1.168 entitats i associacions. En aquest estudi s'hi detallen informacions igualment interessants referides a espais per a exposicions, biblioteques i clubs de lectura. De tertúlies literàries, n'hi ha cap a un centenar i mig: gairebé tantes com tants municipis hi ha. I no solament s'hi llegeix i comenta novel·les, encara que sigui la modalitat dominant, sinó llibres de filosofia, poesia, teatre, i també en anglès i en francès, i per edats. Constatar que la lectura, i sobretot la lectura compartida, gaudeix d'un predicament tan considerable sempre és una bona notícia. El que potser ja no ho és tant és el tancament i el desmantellament de l'única biblioteca pública de Calaf i rodalia. Creada fa 23 anys, en substitució de l'antiga biblioteca de la Caixa de Pensions, l'Ajuntament n'ha retirat el suport econòmic que en garantia el funcionament. Aquesta operació podria tenir un cert sentit si es tractés d'una simple mudança a un espai nou, més modern i equipat. Però està vist que desvestir un sant no sempre és sinònim de vestir-ne un altre. D'altra banda, en l'escrit de reclamació del fons bibliogràfic, a banda d'exigir el retorn del fons de l'antiga biblioteca i del fons aportat pel consistori, aquest demana el 69 per cent del fons restant. A part de la càrrega eròtica i enigmàtica del percentatge, hauria estat tot un detall especificar els criteris del triatge. Però els llibres ja han dit que no es mouran de lloc encara que el batlle en persona n'ordeni el desallotjament.