Criteri mèdic dels jutges a banda, donem per bona la recomanació que avui es pot anar a votar sense por (com l'1 d'Octubre, amb ganes i convençuts), perquè les autoritats asseguren que s'han pres totes les mesures extra-extraordinàries que calien per evitar qualsevol perill de contagi de la covid-19.

En els darrers dies hem pogut veure assajos de com aniria la cosa (cues amb distància, gel hidroalcohòlic, mascaretes, com mostrar el rostre si ens demanen contrastar-lo amb el que fem al carnet d'identitat, horaris per a franges d'edat i estat de salut, etc.), i fins i tot hem vist com es capbussaran els membres de les taules dins dels vestits que els protegiran durant l'hora reservada al vot dels contagiats o potencials. Per reblar el clau, prèviament s'hauran fet testos d'antígens als membres de les taules que passaran hores junts.

Fet l'avís sanitari, diguem que avui toca votar perquè la convocatòria d'eleccions al Parlament afecta i interessa tots els catalans: independentistes, unionistes, equidistants, desencisats i abstencionistes, tots destinataris finals de tant benestar com ens han promès els partits en campanya, sigui quina sigui l'escuderia guanyadora. Aquí toca matisar que si bé ningú no ha dit que governaria contra la gent, també és cert que hi ha hagut candidats que s'han esforçat a ser proactius en les propostes (a favor de), i n'hi ha hagut que s'han obsedit a ser reactius (en contra de). Els proactius han plantejat projectes per a un futur millor que no pas el present i el passat encotillats, i els reactius han anunciat el rebuig frontal a aquells plans perquè voldrien continuar en el model encarcarat o recular a èpoques passades. Millorar el dia a dia dels catalans, del conjunt dels catalans, serà tasca difícil, doncs, vistes les contradiccions dels uns amb els altres (malgrat sembli que a tots els va la vida).

Els catalans han de confiar que el seu govern farà realitat l'anhel d'una societat més justa, equilibrada socialment i econòmica, que dotarà suficientment de serveis bàsics com la salut i l'educació, que recuperarà inversions no executades tot i haver estat anunciades a bombo i platerets, que podrà administrar -sense retallades ni dèficits fiscals- els recursos que genera l'activitat econòmica en sectors productius diversificats, acreditadament emprenedors en els mercats internacionals. Els catalans han de sentir-se representants per un Parlament efectiu que implementi lleis que impulsin benestar i eliminin desigualtats. Lleis que potenciïn la diversitat cultural del país, garanteixin la llengua pròpia com a senyal d'identitat i el respecte a la llibertat d'expressió. El vot d'avui, en definitiva, ha d'anar a favor del que es vol i amb qui es compta per aconseguir-ho.