El complex de la Cova acaba d'incloure en les seves instal·lacions un oratori parcialment soterrat que pretén proporcionar una atmosfera idònia per a la reflexió i la meditació, amb l'accent posat en l'espiritualitat de Montserrat, cap on es projecta l'oratori emmarcant de forma precisa el massís bo i aïllant-ne hàbilment el gens fotogènic paisatge manresà de l'entorn. Manresa i Montserrat formen un eix ignasià de primer ordre, i també això queda perfectament subratllat. La voluntat que expressen els responsables de la Companyia de Jesús és que l'espai tingui una naturalesa oberta i universal i que sigui utilitzable no només per la comunitat de la Cova. De moment està fent funcions litúrgiques convencionals. Seria interessant que la voluntat amb què ha estat concebut l'oratori pugui concretar-se d'alguna manera i que pugui ser, efectivament, un espai ignasià més de la ciutat. És un fet conegut i repetit que Manresa i la Cova han viscut massa d'esquena, i que la comunitat de jesuïtes no ha fet un gran esforç per tal que sigui de ser així. Un nou espai i la perspectiva del cinquè centenari poden ser bons elements per estrènyer els llaços.