Tal com ha informat àmpliament aquest diari, el projecte d'enllaç del carrer Granollers amb l'avinguda dels Països Catalans afectaria bona part del jardí de la residència de la Font dels Capellans, produint greus perjudicis en el benestar dels actuals, i dels futurs, usuaris d'aquest equipament públic.

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa s'ha enfocat aquesta problemàtica intentant negar el perjudici que aquesta afectació representaria per a la residència, fins al punt que, tal com l'expliquen, sembla que la residència encara hi sortís guanyant.

Per convèncer dels beneficis del projecte, el govern municipal s'ha dedicat a oferir, com si fossin «regalets» lligats al projecte, uns nous terrenys per al jardí (poc accessibles) i unes inversions que ja s'haurien d'haver fet amb anterioritat, com la millora del jardí. En augmentar el rebuig social del projecte, reflectit en el clar posicionament del moviment veïnal, ha ofert la creació d'una zona verda, que s'hauria de fer de totes maneres, amb independència de la connexió del carrer Granollers.

Ningú nega que les afectacions urbanístiques són justificables quan s'aconsegueix una millora que beneficia tota la col·lectivitat. Des de l'equip de govern, però, no sols s'ha intentat negar el perjudici que portaria l'afectació a la residència, sinó que no s'ha explicat, de forma clara i concreta, les hipotètiques millores que la connexió del carrer Granollers aportaria en un futur sense determinar. En el supòsit, clar, que en aquest llarg període de temps les circumstàncies no fessin canviar la disposició d'aquestes quatre ratlles dibuixades ara en els plànols.

El govern de la ciutat s'ha equivocat en els seus plantejaments, no acceptant el perjudici de l'afectació i mercadejant amb les compensacions, i en el ple del dia 18/2, fins i tot, va fallar en les formes:

-No varen respectar el dret de participació, presentant una esmena de substitució per fer decaure una proposició presentada per una entitat.

-Van donar per fet, en els cinc primers punts d'aquesta esmena, que el projecte es farà irremeiablement, sense permetre cap debat ni negociació, mentre que en el setè punt, inexplicablement, parlaven del seguiment d'un hipotètic acord.

-En el sisè punt, amb un redactat confós, van donar a entendre que s'estudiarien alternatives, contradient la resta de punts de l'esmena.

-Tampoc va ser adequada la intervenció del regidor David Aaron en el ple, afirmant que l'afectació a la residència no era un problema real sinó sols emocional, ni tampoc el to de superioritat que va fer servir, a partir d'una pretesa expertesa tècnica, menystenint els arguments dels qui s'oposen a l'actual projecte.

L'Ajuntament encara té temps de reconduir aquesta problemàtica, si accepta que mai hi ha una única solució tècnica possible i es mostra realment obert a analitzar propostes alternatives, fins i tot, la de canviar el POUM, com es farà en el carrer Concòrdia, que va ser un altre punt de l'ordre del dia del ple del 18/2.