El departament de Territori de la Generalitat ha desestimat la proposta de l'empresa ICL d'instal·lar un gran parc fotovoltaic a la vessant sud del runam del Cogulló, però ha anunciat la seva voluntat de fer el possible per ajudar a fer les modificacions necessàries en el projecte i el seu entorn per tal que es pugui portar a terme. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, també veu les oportunitats que pot generar la idea i es declara disposat a facilitar-la si es donen les condicions que cal exigir. Hi ha, doncs, una bona predisposició de les dues institucions que tenen la capacitat d'arbitrar sobre aquesta possibilitat. Certament, qualsevol societat que vulgui avançar en l'ús d'energies renovables ha de veure del tot positiu que una empresa vulgui generar electricitat per un procediment sostenible, i caldrà ajudar a fer-ho possible, per difícil que es vegi que una inversió tan gran pugui ser rendible en el termini de temps disponible. Fet i fet, cal que sigui tècnicament possible, que no tingui efectes negatius en l'entorn i que no suposi un obstacle per a l'eliminació del runam quan està establert. Garantit això, tot haurien de ser facilitats.