Que el racisme és un mal estructural i endèmic és un fet: cal lluitar per erradicar-lo de les institucions i del conjunt de la societat. L'Ajuntament de Manresa s'ha posicionat sempre i ha treballat per erradicar qualsevol mostra de racisme i ho continuarà fent.

El suport al personal de Serveis Socials per part del govern municipal (que també han expressat altres entitats, organismes i persones) és un reconeixement a una tasca professional que exerceixen en unes condicions molt dures, agreujades encara per la pandèmia. En un context social complex, amb una legislació injusta i recursos sempre insuficients, la feina de Serveis Socials és gestionar diàriament situacions greus de vulnerabilitat i vetllar pel bon tracte i la no discriminació per raó d'origen. Per tant, es fa amb criteris de professionalitat, equitat, justícia social i no discriminació.

Això no vol dir que a Serveis Socials tot es faci perfecte, com enlloc. Quina persona, quin col·lectiu ho fa tot perfecte? La tasca compromesa i professional del personal del servei no és incompatible amb una voluntat de seguir millorant l'atenció a les persones usuàries i detectar i gestionar possibles incidències. Oferir la millor atenció social és l'objectiu amb el qual ens llevem cada dia. Lluitarem per dotar-nos encara de millors eines i estratègies per fer-ho i així ho hem dit sempre.

Estic convençuda que el debat que hem tingut aquests dies ens ofereix diferents oportunitats: ens serveix per posar en valor la tasca professional dels Serveis Socials; per posar de manifest que ens calen més eines i més recursos; i també per reconèixer discrepàncies, més enllà dels titulars, i també objectius comuns, espais de col·laboració amb els col·lectius que sempre han existit, i que mantenim, encara que no sempre sigui fàcil, com tampoc no ho són els reptes que compartim.

Totes les institucions en podem aprendre molt, encara, d'acompanyar la diversitat de persones que conformen la societat. Mai no hem dit que no vulguem conèixer ni gestionar les queixes o problemàtiques. Existeixen mecanismes i protocols per fer arribar queixes, per diferents canals i de diferents formes, i mai no hem dit que no hi hagi la voluntat de revisar o ampliar aquests protocols si cal. Avui podem dir que gestionem les incidències, les responem i les resolem. Totes i cadascuna. En tenim l'obligació, com a administració pública, però també ho fem per convenciment. Només faltaria! Ho vam fer en el cas que s'ha exposat aquests dies, i ho seguirem fent. Des del respecte a les persones usuàries i a la professionalitat de les treballadores, i amb voluntat, repeteixo, de millora contínua, que no és incompatible. I hem de seguir parlant, analitzant i millorant com a institució. em de tenir clar, però, que els temes antics, endèmics i complexos, com ara el racisme, s'han d'abordar amb molta calma, cura i respecte per a tots els actors. Entenent que hi ha diferents camins que poden portar a un mateix lloc. Posant el diàleg, la paraula i la serenor per davant. Aquesta és l'actitud que creiem més adequada per caminar cap a aquest repte compartit: acompanyar tothom amb igualtat i justícia i eradicar el racisme de la nostra societat.