Les organitzacions que aprenen són les que saben alinear les capacitats dels seus membres per construir el futur que volen. Aquest concepte, el de les organitzacions que aprenen, va ser creat i desenvolupat per Peter Senge, director del Centre per a l'Aprenentatge Organitzacional de l'Institut Tecnològic de Massachussets (MIT) i l'utilitza per descriure un nou tipus d'organització que és capaç d'afrontar els moments difícils i descobrir oportunitats a partir de l'aprenentatge continuat. Això és possible perquè compta amb persones enfocades a una visió compartida, que treballen i aprenen en equip, decidides a dur les regnes del seu desenvolupament i allunyar-se d'un esdevenir fruit de l'atzar.

Així, evolucionar per adaptar-se a situacions canviants i fer convergir les energies de tots els seus membres per avançar cap al rumb que, col·lectivament, s'han fixat és l'essència de les organitzacions que aprenen. Com la de Fundació Universitària del Bages (FUB), que fa temps que hem incorporat aquesta dinàmica d'aprenentatge-adaptació-compromís per ser i continuar essent un centre universitari especialitzat, de qualitat, sostenible i referent en els tres àmbits de la nostra expertesa: Educació, Empresa i Ciències de la Salut.

La presentació del projecte del nou edifici FUB4 n'és l'exemple més recent. Tot i el context incert, complex i volàtil que estem vivint, la institució no ha renunciat a continuar projectant-se cap al futur des del seny però sense renunciar a l'ambició. Ha decidit apostar fort per allò que ha demostrat que sap fer bé; aprofitant el coneixement fruit de l'experiència; posant en valor el talent intern que ha anat desenvolupant al llarg de la seva trajectòria; comptant amb la complicitat del conjunt de la seva comunitat; buscant sinergies entre iniciatives que ja estan en marxa bo i donant-los una nova dimensió en posar-les en relació amb d'altres de noves.

Amb el convenciment que la millor manera d'assegurar que les coses passin és enfocar-s'hi i treballar-hi de valent, la FUB ha imaginat i traçat el camí per construir un escenari de futur on els diferents àmbits d'expertesa de la institució creixen en activitat acadèmica, de recerca i de serveis i, també, en espais especialitzats que els donen visibilitat i personalitat pròpia. En aquest futur, la FUB també aprofita tot el seu potencial com a campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. I tot això aprofundint en el seu compromís amb Manresa i el Bages. I és que, arreu, la universitat és un factor de riquesa i qualitat de vida per a l'entorn. Per això, la FUB sent la responsabilitat de fer aportacions que transformin la ciutat i la comarca, posant el seu talent i coneixement al servei de projectes de ciutat, liderant iniciatives o sumant amb altres per millorar el benestar de les persones del territori o fer més competitiu el seu teixit econòmic.

El nou edifici FUB4 serà un espai singular, respectuós amb el medi ambient, íntegrament dedicat a usos vinculats a l'educació. Acollirà docència d'estudis oficials, formació contínua de mestres i professorat, recerca, innovació docent, serveis educatius (com la llar d'infants o el laboratori de ciència per a infants, Lab 0-6) i serveis pedagògics per a la comunitat educativa del territori. Integrat en el campus universitari, vol convertir-se en un pol de generació de coneixement, d'intercanvi i de formació per als professionals de l'educació.

L'edifici FUB4, construït amb fons propis i sense finançament públic, és fruit d'una visió clara de cap a on vol anar la FUB, en els propers anys. La seva ubicació referma la seva voluntat per créixer de manera compacta i integrada, dins de la zona universitària, tal com ha fet fins ara. I, amb tot, la nova construcció és només una peça més d'aquest futur imaginat i assumit col·lectivament per la institució. El nou espai permetrà ampliar i diversificar l'activitat en Educació però també en els àmbits d'Empresa i de les Ciències de la Salut i, al mateix temps, oferirà l'oportunitat de fer-los més visibles, de dotar-los de personalitat pròpia dins del campus universitari.

L'anunci d'aquesta nova construcció és la part visible d'una gran transformació. La FUB inicia un procés per adaptar-se a la realitat post-pandèmia conscient que requerirà la incorporació de nous coneixements i habilitats i el compromís de tota la comunitat amb el canvi, en definitiva, que sigui, com fins ara, una organització que aprèn.