La Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d'Infraestructures van organitzar dijous una telemàtica que va tenir com a ponent el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, amb l'objectiu de conèixer amb detall aquests plans i tractar específicament aquelles actuacions que afecten Manresa i la comarca del Bages. Macias, clar i didàctic en les seves exposicions, va dir una frase molt eloqüent, en els prolegòmens de la seva explicació: va subratllar que un dels objectius principals del Pla de Rodalies de Catalunya dissenyat per al 2020-2030 «és que es compleixi». Certament, hi ha molts aspectes a debatre i a analitzar en relació amb les millores que els projectes previstos suposaran per a la xarxa en general, i per a la línia dels Bages en particular. Però el que cal exigir és que no es vengui fum. De plans ferroviaris que han quedat en paper mullat ja n'hem tingut prou precedents. I, tal com va admetre el mateix Macias, la inadmissible desinversió en Rodalies de l'última dècada requereix urgentment concreció i acció perquè el servei no decaigui més, i amb ell la demanda.