El pressupost participatiu, un procediment de participació ciutadana llançat fa sis anys per l’Ajuntament de Manresa i presentat gairebé com una panacea capaç de fer un tomb a les relacions entre el govern i els ciutadans, ha desaparegut de l’agenda d’aquest any com ho va fer de la de l’any passat. En essència, es tracta que l’ajuntament destina una quantitat (darrerament, 200.000 euros) a inversions proposades per entitats i seleccionades per votació popular. Un any enrere, el govern municipal va decidir aturar la convocatòria un any per donar temps a que s’executessin les inversions encara pendents i per repensar la fórmula, que ja es veia que generava una participació ben escassa. Enguany la convocatòria hauria correspost a una regidoria rebatejada i en unes noves mans, però tampoc no s’ha presentat. Sembla que el govern d’ERC i Junts no ha tingut temps de rumiar alternatives. Tanmateix, cal trobar-les. Cal que sigui possible que els ciutadans puguin decidir de forma directa sobre assumptes rellevants, no sobre menudalla, per valorada i necessària que sigui.