L’Ajuntament de Manresa ha aprovat modificar el Pla General Urbanístic Municipal per eliminar la prohibició de dividir pisos al Barri Antic, una disposició que devia tenir algun sentit per a algú quan es va aprovar però que s’ha comprovat que és un obstacle per a obres de rehabilitació que serien positives per al barri. L’existència en les normes urbanístiques d’aquesta prohibició, que no estava en vigor per a la resta de la ciutat, pot ser una petita mostra d’un problema més gran. En general, ni la normativa ni l’acció urbanística no s’ha acabat d’adaptar a la realitat. Al Barri Antic de Manresa hi ha una situació d’urgència. El nivell de degradació dels habitatges és extrem en alguns sectors, que resulta que formen part del Centre Històric, on la ciutat es veu reflectida i on té la seva personalitat. La degradació social i arquitectònica del Barri Antic és un llast per al desenvolupament de la ciutat en conjunt. En aquest context, les normes i la gestió urbanística haurien de dinamitzar i donar el màxim de facilitats, en comptes d’actuar com si s’estigués en condicions de posar pegues.