Això demana Sant Benet a la seva Regla (64:8) a l’abat, per tal que serveixi la comunitat i no sigui l’amo d’ella. Per això m’ha agradat que el Sr. Pere Aragonès, nou president de la Generalitat, hagi fet seus els versos de Salvador Espriu: «Ets tan sols el més humil dels servidors».

El nou govern de Catalunya, no hauria de caure mai en l’actitud dels mestres de la Llei, una actitud que Jesús va blasmar fa dos mil anys. Jesús, per prevenir la gent senzilla de la superficialitat i del enganys d’aquests hipòcrites, deia: «No us fieu dels mestres de la Llei. Els agrada passejar-se amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places, que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues». I Jesús acabava així: «Són els qui seran jutjats més rigorosament». (Mc 12:38-40).

La política, si s’entén com a servei als ciutadans, és una manera noble de ser útil a la societat, com ha dit el papa Francesc. Però si la política no s’entén com un servei sinó com un mitjà per a trepitjar els altres d’una manera despòtica i per fer més i més diners i, a més, de manera il·lícita, aleshores es converteix en una cova de lladres.

L’abat Sant Bernat de Claravall adreçava al seu deixeble, el papa Eugeni III, quan va ser elegit bisbe de Roma, aquestes paraules: «Vas a presidir per vetllar, per atendre, per cuidar, per servir». I afegia encara: «Tu has de ser la figura de la rectitud, el qui afirma la veritat, el refugi dels oprimits». Aquesta hauria de ser sempre l’actitud del nou govern. L’abat Sant Bernat demanava també als pastors de l’Església, que fossin sol·lícits amb els més desafavorits: «Has de cuidar els pobres, ets l’esperança dels qui sofreixen misèria i tutor dels orfes».

El comportament dels polítics s’hauria de basar en l’honestedat i la rectitud, preocupant-se pels qui pateixen i servint, més que no pas manant. És el que desitjo al president de la Generalitat: que serveixi els ciutadans amb rectitud i no oblidi els versos d’Espriu: «El desvalgut i el qui sofreix, per sempre són els teus únics senyors».

Tant de bo que en el nou govern de Catalunya prevalgui sempre l’actitud de servei i no l’ambició o el despotisme. Que la generositat estigui per damunt de qualsevol mesquinesa, trampes o males arts. Perquè els autèntics polítics són elegits «per vetllar, per atendre, per cuidar, per servir» com deia Sant Bernat. Així faran seu el testament atribuït al rei Jaume I, quan demanava «estimar i protegir totes les persones i el poble; fer regnar la justícia i vetllar perquè els grans no oprimeixin els petits».