El carrer d’Alfons XII de Manresa té els dies comptats. A iniciativa de la CUP, per acord del govern municipal i prèvia aprovació del ple, en el termini d’un parell o tres de mesos una de les vies principals d’entrada a Manresa passarà a dir-se passeig de la República. És per això que, amb l’objectiu d’informar del canvi de denominació, aquesta setmana l’Ajuntament ha celebrat una sessió informativa adreçada als veïns i comerciants del carrer. En el transcurs de la reunió, historiadors, tècnics municipals i el mateix alcalde van argumentar el perquè, el quan i el com. Exposades les raons i les derivades burocràtiques del canvi, els assistents van ser convidats a dir-hi la seva, i així va ser com, obrint el torn de paraules, va quedar oberta la caixa dels trons. Però els trons poc van tenir a veure amb la nomenclatura del carrer. Bona part de les intervencions van centrar-se en qüestions sobre les quals no estava previst parlar, però que, pel que sembla, preocupen més els veïns que no pas un canvi de placa. De manera que, en lloc d’entaular-se un debat entre republicans i monàrquics, els veïns, en un exercici de pragmatisme, van preferir exposar els problemes d’incivisme i urbanisme que afecten la convivència i la circulació de la gent. I, amb bon criteri, els responsables municipals, en comptes de fugir d’estudi i escudar-se en la màxima pujoliana de l’ara no toca, van entomar la controvèrsia, van escoltar, van debatre i van avenir-se a crear una comissió conjunta per estudiar la problemàtica. Una comissió en què, acabada la reunió, ja s’havien inscrit els primers voluntaris. D’això se’n diu fer república: tractar de les coses públiques en públic, aguantar el xàfec, arromangar-se i posar fil a l’agulla, per més que punxi i algú t’acusi d’imposar la democràcia.