Encara que ara costi de creure, cal tenir present que el carrer Sobrerroca va ser el gran carrer patrici i comercial de Manresa durant segles i que, tot i que la ciutat va començar a eixamplar-se cap al nord fa més d’un segle, el carrer Sobrerroca no va entrar en una decadència clara fins als anys setanta. Com acostuma a passar, l’espiral de fugida de població i de devaluació del comerç existent es va anar accelerant i amb l’arribada del segle XXI la degradació semblava ja irreversible i afectava també el carrer Sant Miquel. L’estudi que fan periòdicament els botiguers ens diu que un terç de les botigues estan tancades, en correspondència amb la degradació socioeconòmica de la població del sector. Tanmateix, hi ha símptomes que conviden a l’optimisme. Ara mateix hi ha set botigues obertes més que fa un any. Tot apunta que els propietaris de locals estan entenent que les seves expectatives han de ser baixes si volen tenir llogaters, i els ajuts -encara que petits i burocratitzats- comencen a exercir un cert estímul. El símptomes són esperançadors. Si l’Ajuntament intervé al carrer i el seu entorn amb millores urbanístiques i de mobilitat, hi haurà esperança.