Les principals destinacions turístiques del país han posat els motors en marxa. No ha arribat la plena normalitat després dels mesos d’afectació greu de la pandèmia de la covid-19, però la situació ha canviat. Per exemple, a Sant Benet de Bages, que ha de ser un dels motors de turisme a la Catalunya Central, expliquen que per a les properes setmanes estan programant més activitats que no pas a l’estiu del 2019, abans de la pandèmia. És un plus d’activitat que està condicionat, també, per la voluntat de respondre a la necessitat turística en condicions de limitacions d’aforaments, però és tan bona notícia la necessitat que es detecta com la reacció per satisfer els clients. La crisi en el sector turístic i de l’oci en el sentit més ampli ha estat molt dura i s’ha cruspit iniciatives que es podrien haver consolidat si la bonança precovid s’hagués mantingut. Ara, però, reneix un món de noves oportunitats que aquest estiu pot tenir una explosió de visitants i negoci. És el moment de tornar a fer passos ferms des de cada brot de recuperació per consolidar l’economia dels propers anys.