La direcció general de la Generalitat ha posat en marxa el procés per modificar, en el marc de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages per tal que el runam del Cogulló, a Sallent, pugui acollir el parc d’energia solar que l’empresa ICL promou i que va ser rebutjat inicialment perquè incompliria el pla director que ara es revisarà. La Generalitat argumenta aquest canvi en el pla, que ja es va revisar per fer possible un nou dipòsit a Súria, apel·lant al «context actual d’emergència climàtica i transcisió energètica» i al «principi de desenvolupament sostenible i d’utilització racional del sòl, atès que és un recurs escàs i cal prioritzar la reutilització i/o la compatibilitat d’usos». És un raonament sensat i va en la línia d’afavorir l’optimització dels recursos de la companyia, un actiu clau del Bages el desenvolupament del qual és un bé col·lectiu. Tanmateix, és igualment cert que aquest runam està sotmès per sentència judicial a un calendari que l’obliga a desaparèixer. La Generalitat hauria de garantir, també, que el parc solar no suposarà un endarreriment dels terminis previstos, ja prou llargs.