Discrepant de la valoració d’altres alcaldes del Berguedà, els ajuntaments de Borredà i Vilada han fet públic el seu malestar per com està prestant la Generalitat l’atenció sanitària als dos municipis. Temen que el Govern tingui la intenció de consolidar la reducció d’horaris que s’ha realitzat durant el desbordament generat per la covid. És un temor molt compartit. La primària ha patit una pressió brutal durant la pandèmia, i els seus equips han hagut de fer un esforç extraordinari. Això ha suposat generalitzar les consultes telefòniques, introduir les videotrucades i restringir severament les visites presencials. Ha calgut concentrar recursos humans allà on hi havia més urgència i ajornar allò que no fos imprescindible. La població ho ha assumit amb resignació i s’hi ha adptat cívicament. Tanmateix, la situació de la pandèmia ja és una altra. I la percepció ciutadana és que s’ha recuperat massa poc del perdut. La sospita que hi pot haver la temptació de consolidar allò que és funcional però no agrada als ciutadans és ferma. El Govern hauria de deixar clar amb fets quina és la seva voluntat, i als CAP s’hauria de notar de forma inequívoca.