Els alts preus de l’electricitat són un problema per a les famílies i les empreses i estan suscitant un inevitable i necessari debat social i polític. La gent pregunta com i per què l’electricitat és tan cara.

Doncs bé, a la factura de la llum influeixen diferents factors com els impostos, però el que influeix de forma determinant i provoca la major part de l’encariment de la factura elèctrica és el sistema de fixació de preus del mercat elèctric.

La conformació de preus al mercat elèctric es du a terme mitjançant el model marginalista. En aquest sistema, el preu de l’energia, de l’electricitat, s’estableix en funció del preu de l’última tecnologia que es fa servir per cobrir la demanda i aquesta és la més cara.

Actualment el cost de l’energia hidroelèctrica és d’aproximadament uns 20 euros/MWh, de la nuclear d’ uns 40 euros/MWh, i la d’origen renovable té un cost mitjà d’ uns 60 euros/MWh. Alhora, el cost de les centrals de gas ha arribat a 230 euros/MWh.

Com a conseqüència del sistema marginalista, l’electricitat procedent de centrals hidroelèctriques, nuclears o de fonts renovables les paguem al preu de les centrals de gas, és a dir, al preu de 230 euros/MWh. La més cara. Un autèntic despropòsit.

En teoria, però només en teoria, aquest preu més gran faria que més empreses volguessin dedicar-se a la producció d’electricitat buscant les tecnologies més eficients i obtenir-ne beneficis. Com a conseqüència, a mitjà i llarg termini el preu baixaria.

El problema és que això només passa en un mercat de competència perfecta, que es descriu als llibres de teoria econòmica, però pocs o cap mercat és realment així. Encara menys el mercat oligopolístic de l’electricitat a Espanya i a Europa, on la producció està en mans de molt poques empreses.

Les barreres d’entrada que impedeixen l’entrada de noves empreses al sector de la producció d’electricitat són molt grans i fan que el model marginalista no sigui el més adequat per a la llum.

El model marginalista de conformació de preus resulta altament ineficient ja que no estem en un mercat de competència perfecta sinó davant d’un mercat oligopolístic i per tant de competència imperfecta.

Per tant, cal modificar les regles de funcionament del mercat elèctric perquè el preu que els consumidors paguem per un servei essencial depengui, fonamentalment, dels costos de producció del mateix.

Amb aquest objectiu, soc dels que pensen que és imprescindible dur a terme una auditoria de costos alhora que considero convenient retribuir de manera diferenciada les diferents tecnologies i així fer que les famílies i empreses paguin només els preus reals de l’energia.