Sor Lucía Caram, la monja argentina que predica des del convent de Santa Clara de Manresa, ha vingut al món per canviar-ne costums, hàbits i conceptes. La proposta que està duent a terme trenca amb la tradició de bisbats i comunitats religioses del país. En un moment en què els convents estan fortament amenaçats com a espais per a organitzacions religioses per una severíssima crisi de vocacions, la monja argentina, priora ara de la comunitat de Manresa, proposa desvincular-se de la seva regió dominica i allunyar-se del bisbat de Vic. D’aquesta manera, el que ha de passar amb el futur de Santa Clara i amb la comunitat de monges de Manresa dependria només de les mateixes monges. La decisió es pren per deixar les mans lliures a sor Lucía i la comunitat, que insinua línies de futur per la continuïtat de la seva obra i del convent de Santa Clara. Aquestes passarien per la implicació determinant de la comunitat laica, que ara ja té un paper important de suport a l’obra que es du a terme des d’aquest centre religiós amb la imatge en primer terme de la popular monja. Un canvi de pes.