Fa un dies va celebrar-se el plenari del 15è. Consell de Ciutat de Manresa, que segons la «web» de l’Ajuntament és el màxim òrgan de participació ciutadana. Un fòrum de debat del qual en formen part els membres dels Consell Sectorials , Consells de Districte, i representants d’ organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials. Fent una operació aritmètica entre les persones convocades i les persones assistents, ens dóna un esquifit resultat: vam assistir-hi menys d’una quarta part dels convocats.

L’ordre del dia consistia en la presentació d’accions i actuacions municipals de dos importants projectes per a la ciutat: Manresa 2022 Transforma i el futur de la Fàbrica Nova. Dues iniciatives que han d’impulsar la projecció de Manresa en els àmbits turístic i educatiu. Tot i la seva complexitat (no serà fàcil) ambdós projectes generen entusiasme i cal esperar-ne uns resultats positius a mig i llarg termini.

Manresa té la reputació de ser «una ciutat de projectes projectats però no consumats». En aquesta ocasió cal confiar que ambdues propostes siguin una excepció d’aquesta mala fama.

Els regidors de turisme i urbanisme van explicar amb tot detall els respectius projectes. El proper any es commemorarà els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa. Per aquest motiu s’ha programat un ampli ventall d’activitats culturals, religioses i lúdiques molt interessants. Amb motiu de l’Any Ignasià es preveu que Manresa aculli un important nombre de visitants. Uns per fer pelegrinatge, altres per assistir i participar en els actes programats, i uns altres per fer turisme. Per tant, cal endreçar la ciutat i en aquest sentit hi ha força feina a fer, sobretot en temes relacionats amb la via pública.

El projecte universitari previst en el solar de la Fàbrica Nova és una valuosa –i ambiciosa– iniciativa educativa que ha de servir per transformar una part important de la ciutat i promocionar-la. Després de 32 anys del tancament de la fàbrica, i d’operacions immobiliàries fallides, l’Ajuntament ha aconseguit desbloquejar el complex engranatge i posar activar la maquinària que ha de revitalitzar la ciutat. Un motor universitari de progrés per a la ciutat i per al país.

Els dos projectes generen il·lusió i també tots dos comparteixen un dèficit important a la ciutat com és la manca d’allotjament per acollir visitants i estudiants. Mentre ciutats veïnes com Igualada i Vic disposen d’una bona oferta hotelera, Manresa té una carència alarmant. La capital de la Catalunya Central disposa d’alguns apartaments turístics però una capital com cal ha de comptar amb places d’hotel i places de residència per a estudiants. Resulta vergonyós que equips de bàsquet, directius d’empreses, artistes i visitants de la Fira Mediterrània, etc. hagin de desplaçar-se a localitats veïnes per allotjar-se.

Per cert, aprofitant l’avinentesa que Manresa pot convertir-se en un interessant destí turístic, potser cal anar pensant en instal·lar algun lavabo públic. Un servei molt necessari i molt sol·licitat, sobretot per les persones grans.