Els evangelis ens diuen que Jesús, després de sortir de l’aigua, va tenir una experiència de plenitud, s’havia omplert de l’Esperit Sant. A aquesta experiència se l’ha anomenada el baptisme de l’Esperit de Déu en contraposició al baptisme de l’aigua, de Joan. En l’evangeli de Lluc se’ns diu que Jesús tenia 30 anys –uf! que gran en aquell temps. Fa poc no celebràvem el naixement de Jesús? i aviat celebrarem la Pasqua. No haurem acostat massa el baptisme de Jesús al seu naixement, allunyant-lo de l’home madur i resolutiu?

A més a més, aquesta experiència de Jesús ens suggereix un canvi profund en la seva vida: inaugura el Nou Regne i s’hi entrega fins que el maten. Això passa al Jordà, a prop de Betània a uns 150 km del llac de Galilea, travessant tot Samaria. Jesús ha marxat força lluny de casa seva. Quan es vol fer un canvi de vida, és normal que es busqui un altre lloc on sigui més factible. Jesús se n’anirà a la Judea, on Joan estava organitzant una nova forma de vida, en contraposició a la que es projectava des de Jerusalem. Joan s’havia apartat del temple i els seus sacrificis. Jesús també ho farà, si no ho havia fet ja. I se suposa que tampoc li van les pràctiques religioses tradicionals: no trobem enlloc que renyi els qui no van a la sinagoga o al temple. Vol despertar una nova manera de viure: el Nou Regne. I en aquest moment rep el Baptisme de l’Esperit, que descendeix directament de Déu. L’evangelista Lluc ja ens havia preparat quan ens deia que als 12 anys, en ocasió de la Pasqua, es quedà al temple discutint amb els doctors de la Llei, sense dir-ho als seus pares. Ara els pares els van a buscar a les discoteques.

I a la tercera edat, què fem? Ah! Jesús no hi va arribar. Potser millor, més àmplia és la visió, llibertat per córrer. Ell mateix ens va dir: L’Esperit ja us dirà què heu de fer. De fet, la tercera edat s’està, malauradament, convertint en un desert a casa. El baptisme de Jesús no es redueix a cap edat. També a la tercera edat hem de refer la vida contra tota impotència i enyorança. I amb la plenitud de l’Esperit ni les amenaces del coronavirus ni les de la mateixa mort fan forat. I Nadal se’ns torna a fer proper: Jesús entre nosaltres, una altra vegada, Al·leluia!