Al contrari del és habitual en el món de la política espanyola i catalana, els agents socials (sindicats i empresaris) han decidit optar per la via dels acords responsables, en el marc del diàleg social que impulsa la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Els fruits d’aquesta concertació social son la posta en marxa dels ERTO, la reforma de les pensions i, darrerament la reforma laboral.

Podem entretenir-nos tan com vulgueu discutint si aquest acord deroga o no la totalitat de la reforma laboral del Partit Popular que tan mal ha causat als treballadors i treballadors. Més enllà de debats ideològics, el cert és que les mesures que han acordat els empresaris i el sindicats canvien radicalment el model laboral imposat per decret i sense concertació social pel Partit Popular a partir de la gran depressió del 2008 i signifiquen la possibilitat de recuperar drets i millores concretes de la situació laboral de milions de persones.

En primer lloc es transforma el model de contractació laboral i es posen en marxa instruments, en principi adequats, per acabar amb l’ús sistemàtic i fraudulent de la contractació temporal en un país que fa dècades que abusa de la temporalitat a causa de la laxitud en la determinació de les causes que la justifiquen. Els contractes normals ara seran els indefinits i els temporal ho seran només per causes específiques i acotades en els temps.

Es recupera la ultraactivitat dels convenis que afeblia el poder de negociació dels treballadors. El reconeixement legal de la vigència del conveni durant la renegociació del mateix fins que s’arribi a un nou acord que substitueixi el que ja s’ha extingit és un element d’extrema importància pràctica per reequilibrar el poder de les parts en la negociació. La ultraactivitat significava fins ara que, si no hi havia un nou acord abans de que finalitzés el conveni, aquest quedava derogat amb tot el seu contingut i, per tant, era una guillotina que obligava als treballadors a negociar contra l’amenaça de perdre el que tenien .

Finalment, la creació de l’anomenat mecanisme RED, estableix una alternativa a la decisió unilateral dels empresaris a la pura i simple extinció dels contractes, en cas de crisi de l’empresa. Es generalitza així el model dels ERTO que durant la pandèmia de la covid s’han manifestat com la millor forma per mantenir més de tres milions de llocs de treball.

A la reforma laboral li falta encara passar el tràmit parlamentari de convalidació. Algunes forces parlamentàries, entre elles ERC, han començat a especular amb la possibilitat d’aprofitar aquest tràmit per fer política a favor dels seus interessos de partit. A ells particularment els dic: sigueu responsables, no ens toqueu la reforma electoral. És un acord que ha costat molts mesos construir, que implica equilibris delicats que han estat possibles gràcies al realisme i la tenacitat dels sindicats, el pragmatisme d’alguns sectors de la patronal (no pas de la patronal catalana Foment del Treball) i l’aposta de la ministra de Treball per la concertació dins del govern i entre els agents socials.