La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, l’òrgan que depèn de la Generalitat competent en la matèria, ha donat llum verd a dues peticions importants d’ICL que afecten el planejament urbanístic: l’ampliació del runam del Fusteret de Súria per poder encabir més material mentre no funciona el nou col·lector que és imprescindible per posar en marxa el nou mecanisme d’eliminació de residu salí, i la instal·lació d’un camp de plaques solars a la vessant sud del Cogulló. S’obre el procés per fer una modificació urbanística que donarà lloc a l’ampliació del runam i que, eventualment, podria donar lloc al camp solar. Aquesta darrera és una opció a la qual encara queda molt recorregut i que la Generalitat aclareix que obté llum verd per tal que sigui estudiada i que hauria de ser compatible amb l’horitzó previst per a l’eliminació del runam. La Generalitat, però, dona un primer llum verd que és significatiu. Certament, el projecte té sentit i ha de ser estudiat. Tanmateix, cal aclarir com es donaran les garanties que el camp solar no alterarà el calendari per a allò important, que és la futura eliminació.