En pocs anys, les majories independentistes en el Parlament, han aconseguit dues fites mai imaginades ni mai desitjades. El del pitjor atac a la seva dignitat i funcionament, i el de la major vergonya institucional.

Hi ha hagut altres moments poc edificants, però em centraré en els que considero els pitjors de tots.

El primer fou, sota la presidència de Carme Forcadell, que mai hagués hagut d’ostentar aquest càrrec, i que fou portada a dirigir i decidir el trencament de les regles democràtiques en la sessió del 6 i 7 de setembre del 2017. En aquella sessió, 72 diputats van cometre perjuri, saltant-se el jurament fet, van vulnerar el Reglament, per a tot seguit imposar uns debats i votacions, que suposaven la vulneració de la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquella suspensió de la democràcia parlamentària, comportà l’activació per primera vegada a la història de l’article 155 de la Constitució per tal de restituir-la, i evitar una deriva amb tics autoritaris , en el govern del país.

El segon, l’acabem de viure, sota la presidència de Laura Borràs, la qual tampoc mai hagués hagut d’arribar al càrrec, per incapacitat manifesta i en tant que acusada de diversos delictes, a punt de ser jutjats.

La seva pretensió de decidir al marge del Reglament i la Llei, ha portat el Parlament a unes cotes de caos, teatre i vodevil, com per ser la riota interna i externa, que tardarà molts anys a ser reparada. Estem davant la pitjor vergonya nacional, que podíem oferir a la ciutadania de Catalunya i a les institucions de la UE, i terres enllà.

Els danys causats son irreversibles i perduraran en el temps perquè el respecte i la dignitat assolides, han caigut per terra en aquests darrers anys. Com de difícil és guanyar-se el prestigi de propis i estranys, i com de fàcil és tirar-lo per terra.

He tingut l’honor d’ostentar el càrrec de diputat durant quatre legislatures, en altres temps, abans de la seva deriva independentista. Sento dolor i indignació per veure el mal ús que s’ha fet de les seves competències i el seu prestigi.

Tots els catalans, hem d’exigir la recuperació del prestigi perdut, i per això han de plegar tots aquells que hi son com a refugi d’investigacions judicials, i d’aquells que pretenen convertir el Parlament en allò pel qual no va ser creat. Catalunya té unes àmplies competències, sostingudes per un sistema de finançament, unes lleis i unes institucions que ben portades, suposen eines fonamentals per garantir un present i futur de progrés.

Tot és millorable i tot ha de seguir els tràmits i camins establerts pels canvis i modificacions que es creguin oportunes. Sempre d’acord amb les lleis vigents. Ara i sempre, hem d’estar sota l’imperi de la llei. No volem ni oportunistes, ni populistes ni il·luminats. Ja n’hem tingut prou.