Fa molts anys que s’està denunciant les llistes d’espera de les persones dependents. Fa molts anys que s’està denunciant que moltes persones en llista d’espera es moren esperant que se’ls reconegui el seu grau de dependència. De mitjana, les persones dependents s’han d’esperar 430 dies fins que són ateses.

Les llistes d’espera afecten greument a les persones més vulnerables que no reben el servei que necessiten ; comporta també una angoixosa sobrecàrrega familiar. La burocràcia (paraula semblant a burrocràcia) resulta una feixuga llosa. Sovint, quan arriben les resolucions de l’Administració la situació de la persona ha canviat tant que cal iniciar de nou tot el procés per revisar el grau de dependència el qual ha augmentat. I les prestacions a rebre han canviat.

La crisi provocada per la pandèmia del covid-19 ha agreujat la situació i ha evidenciat que cal replantejar el sistema. L’actual situació és insostenible i intolerable.

El desembre de l’any 2006 va aprovar-se la llei d’atenció a les persones en situació de dependència. L’any 2015 els medis de comunicació denunciaven que durant la legislatura del Partit Popular el Sistema d’Atenció a la Dependència (SAAD) havia tingut una retallada de 2.000 milions d’euros. Mariano Rajoy ja va anunciar l’any 2011 que la llei de la dependència no era viable.

El XXI Dictamen de l’Observatori de la Dependència presentat el febrer de l’any passat per l’Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales és molt preocupant. Les xifres que s’hi reflecteixen són alarmants : el desembre del 2020 hi havia 232.243 persones en llista d’espera, el 17,1% amb dret. A més a més, s’hi sumaven 141.556 persones amb el seu expedient pendent de valoració. Durant el 2020 van morir 55.487 persones que estaven en llista d’espera de la dependència. Unes 21.000 pendents de resolució del seu grau de dependència i les altres 34.000 sense haver pogut exercir els seus drets derivats de la seva condició en situació de dependència. Una mitjana de 152 morts al dia.

Evidentment, totes aquestes persones van morir per causes diverses, però totes van morir amb l’expectativa incomplerta d’exercir els seus drets i rebre l’atenció que es mereixien.

Catalunya encapçala el rànquing estatal amb el nombre més elevat de persones pendents de rebre l’ajut que necessiten. Hi ha 78.542 catalans/es esperant rebre l’ajuda que els pertoca. L’any 2021 van morir 12.611 catalans/es esperant els ajuts. Una mitjana de 34 morts al dia. El 73% tenia el dret reconegut però no tenien accés al servei. El 27% restant encara estava pendent de la corresponent valoració.

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat denuncia que l’Estat incompleix la seva obligació de finançar el 50% el sistema d’atenció a la dependència i que Catalunya només rep el 14% de la despesa.

Als pressupostos d’aquest any 2022 la partida destinada a la dependència s’ha incrementat en 600 milions d’euros extra i s’espera poder reduir el 25% la llista d’espera. Un pas endavant, però encara insuficient.