Manresa té la urgència de disposar d’una nova residència pública per a les persones grans. La necessitat és ben evident com ho corrobora que l’empesa privada hagi ensumat el negoci de la vellesa i estigui invertint per treure’n beneficis. Una multinacional francesa està construint una residència al c. Concòrdia per a 195 persones i una empresa navarresa ha decidit construir una altra residència de 150 places al sector de la Culla.

Manresa té molts motius per aconseguir una altra residència però de caràcter públic. Vet aquí uns quants «perquès» que justifiquen la necessitat d’una nova residència pública:

Perquè Manresa és una de les ciutats més sobreenvellides de Catalunya i de l’Estat. Prop de 16.000 persones tenen més de 65 anys, el 20% del total de la població. I més de 5000 persones superen els 80 anys (IDESCAT).

Perquè la única residència totalment pública de La Font dels Capellans ha quedat totalment obsoleta. Fa 33 anys d’ençà la seva inauguració i pràcticament no s’hi ha invertit per renovar la instal·lació. Les habitacions no disposen de bany i la cuina no funciona a l’espera de la seva reforma. Ja fa anys que s’ha de recórrer a una empresa exterior de «càtering».

Perquè a Manresa el temps mitjà d’espera per accedir a una plaça pública –o concertada– és d’un any i mig . A la llista d’espera hi ha 239 persones.

Perquè hi ha persones que es veuen obligades a ingressar en una residència de localitats veïnes amb el consegüent enrenou de desplaçaments per a familiars i amistats. Allunyar a la persona del seu entorn natural li suposa un daltabaix emocional.

Perquè el grau de dependència de molts ciutadans/es els obliga ingressar en una residència per rebre la deguda assistència que no poden tenir en el seu propi domicili.

Perquè moltes famílies que necessiten ingressar algun familiar en una residència no tenen la disponibilitat econòmica per pagar 2.000 euros al mes (i més) que costa actualment una plaça en una residència privada.

Perquè gràcies a la donació de la família Farrés d’uns terrenys al barri del Xup l’Administració disposa gratuïtament d’un espai amb un entorn mediambiental fantàstic. Una situació immillorable per fer realitat la nova residència concebuda com una unitat de convivència.

Perquè quan el govern de la Generalitat doni llum verda a la reivindicada residència caldrà esperar la seva aprovació en els pressupostos generals, caldrà la redacció definitiva del projecte, caldrà el concurs públic i la licitació d’obra, caldrà la construcció, i caldrà equipar la residència. Dit i fet, caldrà esperar uns 5 anys per inaugurar-la.

Perquè durant aquest lustre (5 anys) les necessitats actuals hauran augmentat ja que amb la prolongació de l’esperança de vida l’envelliment s’haurà incrementat considerablement.

Perquè hi ha molts «perquès» que evidencien que la residència publica projectada al barri del Xup de Manresa és una necessitat urgent i ja no pot esperar més . Cal prioritzar les necessitats de la ciutat . Prou ajornaments i construïm-la ja !