L’Agència Catalana de l’Aigua ja té plenament en marxa el procediment per culminar les expropiacions o ocupacions de finques per on ha de passar el nou col·lector de salmorres en els dos ramals del Bages, que són els trams que faltava formalitzar. És un pas més en la feixuga maquinària administrativa que arrossega qualsevol obra pública, oimés una d’aquesta envergadura, però és un pas prou significatiu. És molt convenient que no només vulgui dir que no hi ha marxa enrere, sinó també que es compleixin els terminis (l’últim compromís és el de tenir-lo a punt el 2025) d’un projecte que ha patit un notable endarreriment. És essencial perquè aquesta infraestructura ha esdevingut fonamental per dos motius principals. D’una banda, perquè ICL la situa com una peça clau per culminar el desenvolupament del projecte d’expansió Phoenix, que ha de portar de la mà la restauració dels runams. I, d’altra banda, perquè ja fa anys que s’ha fet necessària la substitució del col·lector que hi ha ara, font de contínues avaries i episodis contaminants. La renovació ha esdevingut urgència.