Vagi per endavant, que tots els governs han de complir la més estricta legalitat. És el fonament de la democràcia, i això s’ha d’exigir a tots els governs, sigui quin sigui el nivell que ocupen. Em refereixo tant al primer nivell: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, com en el segon : Comunitats Autònomes, o en el tercer: Govern central.

Dit això, he esperat uns quants dies per informar-me i tenir més detalls sobre el sistema Pegasus, i la seva derivació cap a un suposat acte d’espionatge a vàries dotzenes de persones, amb càrrecs institucionals, més o menys lligades al procés independentista. També n’hi ha en altres països, i ben bé no sabem ni coneixem les ramificacions, a escala mundial.

Com en altres supòsits, hi ha qui ha dictaminat, sense proves, l’autoria dels fets, imputant al Govern central aquestes actuacions. Per part del Govern central s’ha afirmat no haver vulnerat en cap moment la llei, cosa que hem de creure, si ningú hi aporta proves contràries.

Del vist i escoltat aquests dies, s’ha de posar en dubte la plena fiabilitat del sistema, la impenetrabilitat, la garantia de funcionament i reserva d’aquest sistema, vist que, sense immenses dificultats, ha estat posat al descobert. Per tant, constatem una primera falsedat en el sistema.

També s’ha dit que l’empresa només ofereix el sistema a governs i organismes oficials. Tampoc ha quedat acreditat aquest aspecte per part d’alguns tècnics i empreses. Com passa en tota empresa privada, el que vol és negoci. Qui paga, mana, i al final ens podem emportar grans sorpreses respecte de qui té aquest operatiu. En espera de més informació i conclusions, la qüestió ha estat portada als tribunals, aquí, i en altres països europeus. Molt bé, esperem resultats, i esperem conclusions de la Comissió creada en el Parlament Europeu.

Mentrestant esperem, seria bo recordar als partits i organitzacions independentistes que tant han posat el crit al cel, i han demanat dimissions, comissions d’investigació, i assumpció de responsabilitats als responsables, d’aquest suposat acte d’espionatge, que facin el mateix amb els seus actes. És a dir, si tots els governs i partits han de sotmetre’s al rigor de la llei, fem-ho, també aquí a Catalunya.

O és que els partits i organitzacions independentistes no han infringit la llei en diverses ocasions? És que els dies 6 i 7 de setembre del 2017 no van vulnerar el Reglament del Parlament? És que no van vulnerar l’Estatut de Catalunya i la Constitució espanyola? És que no van usar diner públic per a activitats privades i il·legals? És que no van organitzar una consulta il·legal el 9-N del 2014? I una altra el dia 1 d’octubre del 2017?

Però, més greu encara, i lligat a un tema tan sagrat com són les dades personals. On són les actes i les llistes de votants del 9-N i de l’1 d’O? Parlem de l’apropiació de dos milions de noms, cognoms, DNI, que van votar. S’ha vulnerat la confidencialitat i estan en mans dels que ara fan tants escarafalls. Si hem de complir la Llei, això val per a tots. També per al Govern i els partits i organitzacions independentistes.