Digui el que digui Ferrocarrils de la Generalitat, el canvi de tren a Martorell per viatjar entre Manresa i Barcelona no és una idea entre altres, sinó una peça clau de l’únic escenari per a la «millora de serveis a la línia Llobregat-Anoia» que consta al Pla d’Actuació 2022-2026. No hi ha un «potser» o un «cal avaluar», sinó un «el projecte comporta una reordenació dels serveis per millorar la seva capacitat mitjançant la segregació per trams». Tot i això, segurament no es durà a terme, a causa del rebombori que s’ha organitzat. Per a què són els plans d’actuacions, sinó per incomplir-los quan la gent protesta?

L’aposta era prou clara per dedicar tretze pàgines a exposar l’«avaluació cost-benefici», que implica fer un munt de càlculs i donar valor monetari a factors com el temps d’espera dels usuaris o la satisfacció de seure en lloc d’anar dret. Per cert, conté una perla: resulta que després dels canvis els trens circularien amb més regularitat entre Martorell i Barcelona, però n’hi hauria menys al cap del dia. Això sí, més llargs i per tant menys atapeïts a les hores punta. Diu: «La regularització de les freqüències amb intervals de passos més regulars permet reduir el temps d’espera. Tot i això, es redueix el nombre total de freqüències que resulta en pèrdues de temps per increment del temps d’espera. En total resulta en un increment net de 67.500 hores/any». O sigui, que el conjunt d’usuaris perdrà temps perquè s’estarà més estona a l’andana esperant el pròxim comboi. Doncs quina millora! Pel que fa al transbordament a Martorell, en resulta «un increment de 18.500 hores/any».

De la reacció immediata dels FGC davant l’alerta llançada pel PSC se’n dedueix que el transbord a Martorell es pot considerar arxivat. I, per tant, tota la reorganització de la línia Llobregat-Anoia continguda al Pla d’Actuació s’haurà de replantejar. Feina per als tècnics de la companyia.

I si ningú no s’hi hagués fixat? Tots a córrer el dia que ho anunciessin!