Tant de bo pugui quedar-me en aquesta empresa per molts anys. Aquí soc feliç i puc desenvolupar la meva carrera». Somriu el jove responsable de màrqueting de la consultoria de qualitat i medi ambient, Ingecal, on han implementat la setmana laboral de quatre dies. I res de tenir un grup de WhatsApp de l’empresa. Així ens assegurem que no hi hagi comunicacions fora de l’horari de treball. Demà serà un altre dia.

A Advantage Consultores, dedicats al headhunting de persones directives, des de fa més d’un any i mig també treballen quatre dies a la setmana amb el mateix salari. Cada matí es reuneixen i destinen mitja hora a intercanviar aspectes de la seva vida personal. Després vindrà el que és professional. L’empresa és petita i es coneixen totes. Estrenyen vincles emocionals i aprofundeixen en la confiança i la corresponsabilitat. El grau d’engagement i el benestar augmenten; la productivitat creix.

És el win-win-win (empresa-treballadors-societat) al qual es refereix Helena Guardans Cambó, de Webhelp, que remarca la part positiva d’atraure i, sobretot, retenir talent. Presideix la companyia amb gairebé 5.000 treballadors, la majoria de fora d’Espanya, on apliquen el parentiu social: atorguen permisos establerts per conveni a persones amb qui els treballadors no tenen una relació familiar, sinó que són amistats o companys.

A SOM Fundació Privada Catalana Tutelar, dedicats a defensar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mental, també estan universalitzant mesures de teletreball i flexibilitat horària.

L’Ajuntament de Barcelona i la Xarxa d’empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) acaben d’atorgar a aquestes quatre organitzacions el Premi Barcelona a les empreses innovadores en organització i usos del temps. I és que, arran de la pandèmia, el model híbrid de treball s’ha generalitzat. Ara el repte resideix en la manera de liderar, organitzar el treball i gestionar el temps en benefici de les empreses i les persones. No importa la mesura, el sector o el tipus d’organització. Si alguns ho fan, és que es pot.