Quiosc

Regió7

Lou Hevly

píndoles d'anglès

Lou Hevly

«The long arm of coincidence»

En anglés, the long arm of coincidence descriu una concurrència notable d’esdeveniments o circumstàncies sense connexió causal aparent. Per exemple, en gairebé qualsevol llista de verbs irregulars anglesos s’inclouen, en ordre alfabètic, l’un darrere l’altre, els verbs leave left left, lend lent lent i let let let. És degut al braç llarg de la coincidència que tots tres es tradueixen en català per deixar, aquest fet que pot crear dubtes. A saber, quan deixar significa cessar de tenir agafat es tradueix en anglès per leave left left (p.e.: He deixat les claus a la cuina = I’ve left the keys in the kitchen); quan deixar equival a prestar es tradueix per lend lent lent (p.e.: Em pots deixar el martell? = Can you lend me your hammer?), i quan vol dir permetre correspon al verb let let let (p.e.: La meva dona no em deixa fumar = My wife doesn’t let me smoke). La coincidència és la causa assignada als fets dels quals se’ns n’escapa la causa real. Però, en aquest cas, quina pot ser «la causa real»? Poders ocults?

Compartir l'article

stats