Quiosc

Regió7

The Flame(s) Festival

Un fenomen molt normal en anglès és l’ús d’un nom substantiu per descriure un altre nom. Per exemple, race horse = cavall de curses i horse race = cursa de cavalls. En són exemples, en català, escola pilot (experimental school) i hora punta (rush hour). Ara bé, una cosa a tenir en compte és que el nom que fa el paper d’adjectiu, responent així a la pregunta quin tipus de nom és l’altre nom?, en anglès és sempre en singular. Observem que, en els exemples següents, els mots que tradueixen bicicletes, cordes i quilòmetres són en singular: fàbrica de bicicletes = bicycle factory, quartet de cordes = string quartet i caminada de vint quilòmetres = twenty-kilometer hike. Doncs, què passa amb «Flames Festival»? Si el títol és una «anglicització» de Festival de les Flames –és a dir, festival de les formacions musicals que, com les flames d’un foc, són on fire– en anglès diríem Flame Festival. Però també és possible el gir Festival of the Flames, que té un aire més majestuós.

Compartir l'article

stats