Quiosc

Regió7

Lou Hevly

píndoles d'anglès

Lou Hevly

«Pronominal verbs» (i 2)

La setmana passada vam parlar dels verbs pronominals catalans; quan el verb pronominal coexisteix amb la forma simple, l’anglès els sol traduir per verbs diferents (ex.: aixecar = raise, aixecar-se = rise rose risen). Ara veurem tres excepcions:

Verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva.

  • Exemple: fondre i fondre’s = melt / El sol fon la neu; la neu es fon. / The sun melts the snow; the snow melts.

Verbs reflexius.

  • Exemple: afaitar i afaitar-se = shave / La infermera m’afaita. En Joan s’afaita al vespre. / The nurse shaves me. Joan shaves in the evening.

Altres verbs.

  • Exemple: amagar i amagar-se = hide hid hidden / Li amaga el whisky; s’amaga sempre que la veu. / She hides his whisky; he hides whenever he sees her. 

I quan el verb pronominal català descriu un canvi d’estat, es tradueix pel verb get sol, «get+adjectu» o «get +participi»:

  • fer-se = get / S’ha fet ric. He has gotten rich. 
  • enfadar-se = get angry / Es va enfadar. He got angry. 
  • avorrir-se = get bored / M’estic avorrint. I’m getting bored. 

End

Compartir l'article

stats