Quiosc Regió7

Regió7

Antoni Gómez

TRIBUNA

Antoni Gómez

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Orientar les empreses bagenques en l’EINF

La UE camina vers la publicació de la nova directiva sobre l’Estat d’Informació No Financera (EINF). Substituirà la vigent des del 2014, comprendrà l’emissió d’un informe hereu de l’actual (amb la denominació d’Informació de Sostenibilitat Corporativa) i, a més d’obligar a verificar les informacions publicades per part de professionals independents, preveu l’extensió a mitjà termini de l’obligatorietat de l’informe sobre sostenibilitat en empreses de més de 250 treballadors, quelcom ja aplicable en l’àmbit espanyol a partir del 2022.

A casa nostra i des del 2018 les companyies de més de 500 treballadors han d’emetre un EINF sobre aspectes mediambientals, socials i de personal, de respecte dels drets humans, de lluita contra la corrupció i el suborn i l’impacte en la societat. Això és així en resposta a la Directiva Europea (2014/95) sobre la matèria.

En el context indicat el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i la càtedra Mango d’ESCI-UPF han portat a terme un estudi sobre les característiques dels EINF emesos per empreses cotitzades (en mercat continu i Ibex 35). Val a dir que el treball pot orientar el teixit empresarial bagenc (en particular, les empreses de més de 250 empleats) a l’hora de realitzar l’informe.

D’una mostra de 129 empreses, 91 van presentar l’informe el 2020; 31 estaven excloses de l’obligació per comptar amb menys de 500 treballadors; dos fan referència a la publicació en la societat matriu; dos no van presentar comptes anuals i en tres més els investigadors no van trobar-hi (tampoc en la matriu) la informació obligatòria; i tres representants de l’Ibex 35 publiquen l’informe, si bé no hi estan obligades. El 60% exhibeix el document de forma separada de l’Informe de Gestió o com a document annex (el 40% l’integra en el propi informe) i un 95% contracta firmes d’auditoria financera per a la verificació externa de l’EINF (i és que la legislació estatal exigeix la comprovació externa del document per part d’un expert independent).

És important fer notar que l’Estat d’Informació No Financera contribueix de mode significatiu al progrés en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU per al 2030. En aquest punt, l’estudi reflecteix que el 78% de les empreses al·ludeix a algun dels ODS. 

Se’ns faran evidents progressos rellevants en aquesta matèria durant els propers anys, sobretot en resposta als desafiaments de la societat quant a la sostenibilitat ambiental i social. Indicar així mateix l’aposta del sector financer per canalitzar les seves inversions cap a projectes sostenibles, fins al punt que s’estima que més del 50% de les inversions financeres en el si de la UE seran sostenibles el 2025. La Unió planteja establir estímuls a fi i efecte d’afavorir la inversió sostenible, amb l’impuls d’una taxonomia financera que faciliti i premiï aquesta tipologia d’inversions.

El col·lectiu professional que represento és plenament conscient que més enllà de la verificació dels EINF o de l’ajut en la seva elaboració, els treballs voluntaris sobre aquestes matèries, com també la nova directiva de la Unió perquè les empreses industrials de més de 250 empleats informin de l’impacte en la sostenibilitat per part de la seva cadena de valor (due diligence) o les actuacions relatives a inversions sostenibles a què hem fet esment (taxonomia), comportaran demandes a les quals caldrà donar resposta de manera adient.

Compartir l'article

stats