Regió7

Regió7

Josep Ramon Mora

EL MIRADOR

Josep R. Mora

Activista

Parlem del nucli antic de Manresa

L’actual govern de la ciutat acaba de presentar públicament l’anomenat Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH), que ara es troba en procés de participació.

El nou Pla municipal es declara hereu i continuador del PIRNA (Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic) que va estar operatiu entre els anys 2001 i 2010 i que, conjuntament amb el Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya va comportar una important transformació urbana de diversos sectors del Nucli Antic (Façana Sud, sector Barreres, Via Sant Ignasi, Arbonès, etc.).

Malgrat tot no es va aconseguir l’objectiu fonamental del PIRNA: Equiparar el barri amb la resta de la ciutat en quant als nivells de formació, ocupació, edat mitjana, nivell de renda, etc. Les raons són diverses: El PIRNA I el Pla de Barris van estar molt orientats a tot allò que feia referència als aspectes urbanístics; es van destinant proporcionalment molt pocs diners als programes socials; el PIRNA va finalitzar just quan començaven els efectes més nocius de la crisi financera del 2008 que va agreujar la situació social de molts habitants del barri; no va haver-hi continuïtat del PIRNA ni Pla de Barris; la ciutat ha estat més d’una dècada sense una política de recuperació del Nucli Antic digna d’aquest nom... Tot plegat ha fet que la problemàtica social del Nucli Antic s’hagi cronificat al llarg dels darrers anys.

Amb aquests antecedents, tot sembla indicar que aconseguir l’equiparació del Nucli Antic amb la resta de la ciutat, hauria de continuar sent l’objectiu central del nou Pla municipal i que totes les altres actuacions haurien d’estar lligades amb aquest objectiu. Per tant, i a diferència del que va passar en la dècada 2000-2011, les actuacions sobre «les pedres» haurien d’estar subordinades i orientades a les actuacions sobre «les persones». Els programes socials, hauríem de tenir una centralitat absoluta en el Pla i no haurien de ser un capítol més. No es tracta de fer un conjunt d’accions genèriques i inconcretes com les que conté l’esmentat PIRCH en el seu capítol social, sinó que cal formular un projecte social específic pel Nucli Antic que freni l’actual deteriorament i que sigui el pal de paller del conjunt de l’estratègia revitalitzadora.

Per la mateixa raó, les actuacions sobre les pedres hauríem de donar absoluta prioritat a la inversió pública en la rehabilitació d’habitatges i a la creació d’habitatge social que, conjuntament amb la formació i l’ocupació, son les eines més potents per avançar en la regeneració social del barri. D’altra banda, el combat contra la desigualtat urbana i l’aposta per la transició ecològica han d’anar plegats, tenint en compte la situació social que estem patint, així com els reptes que ens marca el canvi climàtic.

No veig que sigui aquesta l’orientació de pla, on tant els aspectes socials com els derivats de la crisi ecològica son superficialment abordats amb compromisos inconcrets. De fet, aquesta falta de concreció afecta el conjunt del pla. El pla no s’hauria d’aprovar sense una memòria econòmica i un calendari d’inversions prioritzades en funció dels problemes de les persones que hi viuen.

Compartir l'article

stats